Základní informace

  • Prvky Montessori pedagogiky a prožitkové pedagogiky
  • Respektující a laskavý individuální přístup k dětem
  • Kapacita DS 22 dětí
  • Tři pečující osoby
  • Děti jsou přijímány od 15 měsíců do 2,5 let
  • Jedinečný Plán výchovy a péče je uzpůsoben schopnostem a dovednostem dětí

Koncept dětské skupiny

Naším posláním je vytvořit pro děti bezpečné a podnětné prostředí. Děti učíme českým tradicím, společně poznáváme kulturu, podporujeme společenské hodnoty. Vše si s dětmi pro lepší uvědomění vyrobíme a vyzkoušíme. Využíváme prvky Montessori pedagogiky a prožitkové pedagogiky, dbáme na respektující přístup, dětem pomáháme k samostatnosti a rozvíjíme samoobsluhu. Denní režim je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí a jejich různorodý věk. Střídá se volná hra, organizovaná činnost, pobyt venku s dobou odpočinku. Dětem je umožněn dostatečně dlouhý pobyt na čerstvém vzduchu, téměř za každého počasí. V provozu DS jsou respektována práva dítěte dle souladu s Úmluvou o právech dítěte. Věkové rozpětí vyžaduje individuální přístup k dětem. Ve spontánních činnostech v ranních i odpoledních hodinách jsou dětem nabídnuty vhodné herní aktivity, mají možnost výběru hraček, didaktických pomůcek, pohybových aktivit a her. V organizované části jsou děti děleny dle věku a jejich program je uzpůsoben jejich schopnostem a dovednostem. V každé skupince vede děti pečující osoba podle Plánu výchovy a péče. Srozumitelným způsobem jsou dětem témata osvětlována, informace jsou podávány rozličnými metodami výchovy za pomocí pomůcek a pracovního materiálu. Témata umožňují děti vést k poznatkům a poznávat tak komplexně svět kolem sebe. Dětem jsou předávány elementární dovednosti a jsou rozvíjeny po všech stránkách, vedeny k základním sociálním a hygienickým návykům i rozvíjení sebe obslužných dovedností. 

Fotogalerie

Nahoru