Základní informace

  • Přijímáme děti od 1 roku do 2 let
  • Individuální přístup
  • Ve skupince je pouze 10 dětí
  • Rodinné prostředí
  • Tři pečující osoby 
  • Celý den provázíme děti pomocí her

Koncepce dětské skupiny

Tato dětská skupinka je tzv. adaptační, dětem poskytne rodinné zázemí, tím dítěti usnadníme posléze přechod do většího zařízení. Cílem této skupiny je pomoci rodičům v brzký návrat do zaměstnání a zajistit pro dítě kompletní a profesionální péči. Při tvorbě programu je prioritou zachování hravé formy, zajímavosti a možnosti zapojení každého dítěte s podporou zvídavosti, zájmu a radosti z objevování. Nově příchozím dětem je nabídnut individuální adaptační režim (přivykání si na docházku). Dítě v této dětské skupině bude mít velký prostor pro hru (spontánní hra, kdy si děti volí činnost, dále řízenou hru, kterou organizuje pečující osoba). Hry budou směřovány do několika oblastí: Pohybové, Hudební, manipulační (jemná motorika) smyslové (rozvíjíme smyslové vnímaní), didaktické (rozumové), námětové (sociální), konstruktivní (představivost, fantazie), komunikační (slovní zásoba) a výtvarné (rozvoj zručnosti). Pečující osoba tvoří činnosti, tak aby vynikl individuální přístup, zároveň bude důležitá organizační forma. Kdy děti přirozenou cestou vnímají potřeby druhých a rozvíjí spolupráci či správné společenské hodnoty.

Dokumenty

Nahoru