Základní informace

  • Respektující a laskavý individuální přístup k dětem
  • - Děti vedeme k samostatnosti a prohlubujeme získané dovednosti
  • - Příprava na vstup do mateřské školy
  • - Kapacita DS 22 dětí
  • - Tři pečující osoby
  • - Děti jsou přijímány od 2,5 let do 4 let

Koncept dětské skupiny

Jelikož vytváříme koncept společně pro obě dětské skupiny, cíle a zaměření se prolínají. Děti získávají a osvojují si poznatky, dovednosti a schopnosti. Všechny dětské skupiny Hřebenka mají svůj plán výchovy a péče, který se jmenuje „Pomalými krůčky objevujeme svět“ a je zaměřen na celkový rozvoj dítěte. Při tvorbě programu je prioritou zachování hravé formy, zajímavosti a možnosti zapojení každého dítěte s podporou zvídavosti, zájmu a radosti z objevování. Nedílnou součástí a důležitou každodenní složkou programu je hra, při které děti relaxují, navazují kontakt s ostatními dětmi, rozvíjí fantazii, konstrukční dovednosti a jemnou motoriku. Během dne tedy střídáme volnou hru, organizovanou činnost, pobyt venku s dobou odpočinku. Dětské skupiny jsou v krásné lokalitě, vlastníme krásnou zahradu, která nám umožňuje trávit veškerý čas venku. S dětmi společně budujeme pozitivní vztah k pohybu, přírodě, etickým a morálním hodnotám. Rozvíjíme zdravé sebevědomí a samostatnost.

Nahoru